Elmondani az elmondhatatlant. Trauma és irodalom

Bán Zoltán András: Személyes olvasat. Holmi, 2008/10. Elérhető itt is.

Darvasi Ferenc: Irodalmi traumatológia. Műút, 011.

Milián Orsolya: Elbeszélt törések. Revizor Online, 2008. 09. 10.

Ureczky Eszter: Mintha sebed sebem volna. Debreceni Disputa, 2009/5. 49-51.

Erős Ferenc: Trauma, elbeszélés, irodalom. Szombat Online, 2012. 12. 13.

Kulin Borbála: “Létezni annyi, mint múltat fabrikálni magunknak.” Vörös Postakocsi Online, 2010. május 10.

Nagy Csilla: Közérzet a kultúrában. Palócföld, 2009/1. 61-63. Print.

Somogyi Gyula: Személyesség és kritika. Alföld, 2009/9. 114-117. Print. Pdf-ben itt: SomogyiGy

Deres Kornélia: Narratív gyógyulás. Élet és irodalom, 2009/33. Pfd-ben itt: DeresKorneliaNarrativGyogyulas