Írónők a hálón /// Women Writers on the Net

Írónők a hálón: Kulturális emlékezet a digitális korban

(see the English version below)

kepekplakatA magyar irodalomtörténet-írás sokáig mostohán bánt a női írókkal. Bródy Sándor írónőkről szóló 1904-es jóslatának csak az első felét váltotta be a 20. század, vagy talán még azt sem: „Az irodalomtörténet – melyet végre is férfiak írnak mindig – kellemetlenkedni fog nekik, de ha tiszta képet akar adni: ugyancsak számolnia kell velük.” (Jövendő, 1904/15.) Az irodalomtörténet-írás nem számolt a női írókkal. Még akkor is ritkán vett tudomást róluk, ha saját korukban ismertek és elismertek voltak. Mai középiskolai irodalomtankönyveink gyakorlatilag két írónőt mutatnak be az irodalom több ezer éves története során: Szapphót és Nemes Nagy Ágnest. (Részletesen írok erről a témáról Női irodalmi hagyomány című kötetemben, melynek előszava itt olvasható, rövidebb változata pedig itt.)

Az utóbbi néhány évtizedben Magyarországon is elkezdődött a női írók újrafelfedezése. Szövegkiadásokkal, tanulmányokkal, szakkönyvekkel, monográfiákkal gazdagodott a női írók kutatása. A 21. század, a digitális korszak pedig új lendületet ad ennek a folyamatnak. Tovább olvasom

Az Írónők a hálón című weblap az OTKA PD 104264 számú, Nőírók és publikációs fórumaik a századforduló Magyarországán című pályázat keretei között valósult meg, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) támogatásával. Tovább olvasom

Women Writers on the Net: Cultural Memory in the Digital Age

Women writers have been poorly endowed by Hungarian literary history for a long time. The twentieth century allowed only the first half of Sándor Bródy’s prophecy of 1904 to come true, or maybe not even that: “Literary history – as it is being written by men after all – will be unpleasant to women writers, but if it wants to draw a clear picture it will have to take them into account.” (Jövendő, 1904/15.) Rarely has literary history taken women writers into account since then, not even in cases when they were definitely well known and renowned in their own era. As a consequence, schoolbooks used in our contemporary secondary education introduce only two women writers across the millennia: Sappho and Ágnes Nemes Nagy. (I wrote about this issue in depth in my monograph Women’s Literary Tradition; the Preface explores the reasons for the amnesia.)

During the last few decades the rediscovery of women writers has started in Hungary as well. Discovery and publications of unpublished texts, critical and philogical studies, essays and monographs enriched research results. The digital age has provided momentum to the process. In the framework of digital humanities the results of philological research have become easily accessible for public and educational purposes as well. Click here to continue reading.

Women Writers on the Net was set up in the framework of a research project funded by the National Research, Development and Innovation (NKFI) Fund (OTKA PD 104264) titled “Women Writers and Their Publishing Platforms in the Turn-Of-the-Century Hungary”.

Audio recording of the talk Anna Menyhért gave on women’s literary tradition at the Centre For Research in the Arts, Social Sciences and Humanities at Cambridge University, in the framework of the seminar series Places of Amnesia in in January 2015.