Elmondani az elmondhatatlant. Trauma és irodalom

Elmondani az elmondhatatlant. Trauma és irodalom, Ráció, 2008.