Babits Mihály verse Erdős Renée-hez

Már korábban írtam, hogy Erdős Renée rendkívül népszerű és nagyon ismert volt a korban. Többen írtak hozzá verset is, páldául az akkor kezdő, fiatal Babits Mihály is.

Unknown-3

Babits Mihály: Erdős Renée

Izzó szivű poéta-lány,

Minden dala szívemet érte —

Izzó szivű poéta-lány,

Fogadd el ez eggyemet érte!

Nem oly égő, mint a tiéid,

Nem szőtte biborszinü szállal,

Kire lantját és a kedélyit

Örökíté Lesbica által

A lantom, oly ifju, naiv lant,

Teveled hogy’ szállna ki még ő?!

Tereád csak félve ha pislant,

Te örök, te asszonyi, égő!

Zendítni szived zenehúrját,

Míg víg gyönyör újjai késnek,

Vérszínü virágkoszorúját

Kötözöd sóvár epedésnek.

Olvastam e lángkoszorúból

Szivemben az illata most is,

Égetve, akárcsak az új bor,

Édessen, akárcsak a must-íz.

Izzó szivű poéta-lány,

Minden dala szívemet érte —

Izzó szivű poéta-lány,

Fogadd el ez eggyemet érte!

(1903)

379

 

OSZK Fond III/2356. 20. f. rektó, tintaírású tisztázat.